Asylbarn utenfor barnehagesystemet

Politikk. Barn på asylmottak mellom null og fem år har ikke rett på barnehageplass. Så lenge de ikke er bosatt i en kommune, står de yngre asylsøkerbarna uten et fullverdig tilbud.
Tidligere denne måneden besøkte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Teisen mottak i Oslo der det bor 13 asylsøkerbarn i barnehagealder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rundt 2.500 barn i barnehagealder bor på norske asylmottak i dag. Bare i Trondheim kommune får asylsøkerbarna tilbud om barnehageplass på lik linje med norske barn, skriver Klassekampen.

Retten til barnehage må gjøres uavhengig av oppholdsstatus, på samme måte som retten til å gå på skole, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Han påpeker overfor Klassekampen at det tar måneder og år før en asylsøker er bosatt i en kommune. I mellomtiden går barna glipp av en viktig mulighet til å lære språk og sosiale koder.

Barneombudet har flere ganger bedt om at regelverket endres. Det er imidlertid usikkert hvor mange barn som får en form for tilbud.

– Vi fører ikke statistikk over hvor mange asylsøkerbarn som får barnehageplass, men gir tilskudd til kommuner som tilbyr barnehageplass til asylsøkerbarn i alderen 4-5 år, sier Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i Utlendingsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet mener dagens tilbud er godt nok.

– UDI stiller krav til alle dem som driver mottak om at de skal ha et tilrettelagt tilbud til alle barn fra to år til grunnskolealder på minst tre timer hver hverdag, sier Birgitte Jordahl (H) til avisa.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.