Venstre vil ha omkamp om asylinstruks

Politikk. Venstre-leder Trine Skei Grande ber regjeringen gjøre om instruksen som åpner for omstridte asylreturer til Russland. Hun mener dagens praksis går på rettssikkerheten løs.
Venstre-leder Trine Skei Grande mener det er urimelig at asylsøkere kan bli sendt ut av Norge over Storskog, uten å få sin sak vurdert, selv om de kun har vært på gjennomreise i Russland. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Vi vil bruke vår posisjon til en omkamp når regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken kommer til behandling i Stortinget. Jeg håper presset vil øke framover, sier hun til NTB.

KrF-leder Knut Arild Hareide viser til at det er regjeringen alene som står bak instruksen og påpeker at hans parti ikke har vært med på noe vedtak eller forlik som fastslår at Russland er et trygt tredjeland.

– Vi stiller de samme spørsmålene som Venstre og føler oss slett ikke trygge på at den norske praksisen er i tråd med våre internasjonale forpliktelser, sier Hareide til NTB.

Dersom den endelige konklusjonen til FNs høykommissær følger samme spor som kritikken organisasjonen allerede har fremmet i mediene, så må regjeringen sørge for at praksisen ved Storskog endres, mener han.

Listhaug styrket

Trine Skei Grande mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kom styrket ut av den ekstraordinære runden i Stortinget tirsdag. Der slo både Ap og Sp fast at de ikke finner grunn til å kritisere regjeringen for asylinstruksen av 24. november.

– Listhaug framsto jo som mer søkende enn Ap og Sp gjorde. Det er helt tydelig at de to partiene har større tillit til Listhaug og hennes framstilling enn de har til spørsmålene som reises av FNs høykommissær, sier Grande.

Hun mener det er urimelig at asylsøkere kan bli sendt ut av Norge over Storskog, uten å få sin sak vurdert, selv om de kun har vært på gjennomreise i Russland.

– Vi er for å sende asylsøkere med langvarig oppholdstillatelse i Russland tilbake over grensen. Det samme gjelder asylsøkere som har bodd der lenge, men som fikk visumet trukket tilbake av russiske myndigheter på grensa, sier Grande.

Rettssikkerhet

Hun mener en sentral rettssikkerhetsventil ble satt ut av spill da Ap og Sp i høst sikret regjeringen instruksjonsadgang overfor Utlendingsnemnda – uten forutgående høring og komitébehandling på Stortinget.

– Det blir som å hasteinnføre en ny straffelov, for så å suspendere Høyesterett, mener hun.

Grande sier hun vil forsøke å få omgjort instruksen når Listhaugs 150 sider lange høringsforslag med innstramminger i asylpolitikken kommer til behandling, og får støtte fra SV-leder Audun Lysbakken.

– Det støtter vi, men tirsdagens debatt viser at verken regjeringen eller Ap, Sp og KrF aner konsekvensen av vedtakene de har vært med på. Samtidig etterlyser jeg selvkritikk fra Venstre, som gikk altfor langt i å støtte disse innstrammingene da de ble behandlet i november, sier han.

Fikk støtte

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fant ingen grunn til å kritisere Listhaug i Stortinget tirsdag.

– Statsråden har forsikret at norsk praksis er innenfor folkeretten, og det legger vi til grunn, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB.

Listhaug ble hasteinnkalt til Stortinget for å svare på spørsmål om uttransporteringen av asylsøkere fra Norge til Russland. Til grunn for saken ligger kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger samt en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

Listhaug vil senere i måneden møte FNs flyktningutsending for samtaler om den norske praksisen ved Storskog.

(©NTB)

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!