Foreldres innsats avgjør tilbud til funksjonshemmete

Politikk. Hjelpen til barn med funksjonshemminger avhenger av hvor ressurssterke foreldrene er, ifølge Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har NOVA sett på hvordan foreldre i familier med funksjonshemmete barn opplever hjelpen fra det offentlige. Ill.foto: Colourbox.com

– Hovedfunnet vårt er at det er store variasjoner. Noen er veldig fornøyde, men mange er ikke det. De opplever at det er vanskelig å få informasjon om tjenestene som finnes, sier forskningsleder hos NOVA, Tonje Gundersen til Dagsavisen.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har instituttet sett på hvordan foreldre i familier med funksjonshemmete barn opplever hjelpen fra det offentlige.

Ifølge rapporten er det store forskjeller i hva slags hjelp barna får.

– Ut ifra intervjuene virker det som de som er mest fornøyde fikk en diagnose på sykehuset allerede da barnet ble født. Der er det en sosionom til stede, som kan svare på spørsmål og dele kunnskap om hvordan man går fram. Du får en kontaktperson i kommunen, og går inn i et spor. Hvis handikappet ikke oppdages, er det en mye mer kronglete vei fram til hjelp, informasjon og tjenester. Vår erfaring er at man må finne fram til ting på egen hånd, til tross for koordinatorrollen, sier Gundersen til Dagsavisen.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.