Ap og Sp krever styrking av jordvernet

Politikk. Selv om nedbyggingen av dyrket jord bremser noe, synes Ap og Sp at regjeringen ikke gjør nok for jordvernet.
Ap og Sp mener regjeringen ikke gjør nok for å bremse nedbyggingen av landbruksjord. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Foreløpige tall viser at kommunene ga klarsignal til å bruke nesten 6.000 mål dyrket mark til andre formål enn jordbruk. Selv om noen kommuner ikke har meldt inn tall ennå, ligger det an til at det samlede tallet blir 400 mål mindre enn året før, skriver  Nationen. Det tilsvarer litt under 60 fotballbaner.

I 2015 vedtok Stortinget et mål om at den årlige nedbyggingen ikke skal overstige 4.000 mål, og nå får kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen kritikk for ikke å gjøre nok.

– Hvis vi skal nå målet, må regjeringen sette inn flere aktive tiltak. Med de signalene og tiltakene de har kommet med, er jeg redd utviklingen vil gå i feil retning, sier Arbeiderpartiets Knut Storberget.

– Innsatsen må skjerpes betydelig, mener han.

En annen kritiker er Geir Pollestad i Senterpartiet, som mener regjeringen i svært liten grad har fulgt opp de konkrete tiltakene i jordvernstrategien. Regjeringspartiene stiller seg undrende til kritikken og påpeker at det er viktig at alle drar i samme retning om man skal nå målet.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.