16-åringer får ikke lenger stemme

Politikk. Prøveordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer blir ikke videreført. Det går fram av kommuneproposisjonen for 2018. 
Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix

Som en forsøksordning har 16- og 17-åringer fått stemme i 20 kommuner ved de to siste lokalvalgene. Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.

Senket stemmerettsalder har riktignok ført til at flere unge er blitt valgt inn, men i befolkningen er det ikke stor støtte for å la de yngste stemme.

– Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.

Regjeringen peker også på at det bør være et samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder.

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er dypt skuffet.

– Vi krever at Stortinget tar ansvar for at 16- og 17-åringene får stemme i lokalvalget i 2019, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

– Det er svært trist for demokratiet at regjeringen avbryter arbeidet med stemmerett for 16-åringer. To stemmerettsforsøk har vist oss at stemmerett for 16-åringer fungerer, og at det er på tide å slippe til 130.000 flere borgere i demokratiet, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.