Opptil 5,3 milliarder mer til kommunene

Økonomi. Kommunesektoren får mellom 4,3 til 5,3 milliarder i samlet inntektsvekst neste år, varsler regjeringen i kommuneproposisjonen. 
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) la fram kommuneproposisjonen 2018 i dag. Arkivfoto

Det ble kjent nå klokka 10.45, da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) la fram kommuneproposisjonen for 2018.

Kommunene får mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner av veksten i frie inntekter. Fylkeskommunene får 300 millioner kroner av veksten i frie inntekter.

– Vi legger opp til en vekst i kommuneøkonomien neste år på om lag samme nivå som hittil i perioden. Vi viderefører en solid og forutsigbar satsing på kommunesektoren. Det er viktig for å sikre kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenestene og styrking av det sosiale sikkerhetsnettet. Vi gir Kommune-Norge handlingsrom til å gjøre lokale prioriteringer, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Kommunal Rapport.

Han sier at kommunene får en vekst i inntekter neste år utover forventede kostnader som følge av demografiske endringer og ekstra pensjonsutgifter.

Kommuneproposisjonen 2018

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) offentliggjorde kl. 10.45 i dag Kommuneproposisjonen 2018. 

Her presenteres regjeringens politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for kommunene i 2018.

Veksten i kommunenes inntekter anslås som regel som et intervall, og blir endelig foreslått i statsbudsjettet i oktober. 

Det ble vedtatt store endringer i kommunenes inntektssystem i fjor. I år er den eneste endringen i kostnadsnøkkelen for ferjedrift.  

Føringer på pengene

Regjeringen legger føringer på deler av den frie inntektsveksten, som forventes å bli brukt til nasjonale satsingsområder. Dette er en indirekte og mildere form for øremerking.

To satsingsområder har vært de samme gjennom hele perioden. Neste år legger regjeringen inn 300 millioner kroner for å styrke rusomsorgen og 200 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole.

Tidligere er det blitt lagt føringer på å styrke helsestasjonene og helsesøstrene. Dette utvides noe når 200 millioner kroner legges inn til «forebyggende tiltak for barn, unge og familier».

– Dette er knyttet til at det skal gjennomføres en barnevernsreform. Vi gir kommunene noe større handlingsrom til å bruke disse midlene på forebygging for utsatte barn og unge, sier Sanner.

Storbytilskudd i sør

I proposisjonen om kommunereformen forslår regjeringen å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen, mot Søgnes lokale vedtak. En slik kommune vil få 106.000 innbyggere.

Sanner har tidligere lovet den nye kommunen storbytilskudd. I kommuneproposisjonen varsler han at Kristiansand vil få storbytilskudd allerede fra 2018, selv om den nye kommunen ikke skal være på plass før 2020. Tilskuddet vil øke fra 2020, når innbyggertallet i den nye kommunen øker.

– I 2018 vil Kristiansand få om lag 33 millioner kroner. Fra 2020, når de tre har bygget en ny kommune, vil de få i overkant av 40 millioner, med dagens tilskuddsnivå, sier Sanner.

100 millioner kroner til ferjefylkene

Regjeringen foreslår at 100 millioner kroner av de frie midlene til fylkene gis til ferjefylkene. Kostnadsnøkkelen for båt- og ferjedrift endres, slik ferjefylkene har krevd og regjeringen varslet tidligere.

– Vi får nå en kostnadsnøkkel på plass som er godt tilpasset utfordringene i ferjefylkene. De 100 millioner kronene tar høyde for kostnadsveksten i anbud på ferjer og legger grunnlag for å investere i en grønn omstilling av ferjedriften, sier Sanner.

Forventer effektivisering

Regjeringen uttrykker i proposisjonen klare forventninger til at kommunene arbeider med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Sanner mener det er rom for å bruke ressursene i kommunene mer effektivt.

Dersom kommunesektoren effektiviserer 0,5 prosent i 2018 vil det utgjøre 1,2 milliarder kroner.

– Kommunesektoren må også jobbe med å fornye og forbedre administrasjon og tjenester. Kommuner som greier å bli mer effektive, får mer penger til å styrke tjenestene til innbyggerne, sier Sanner

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!