Flytter arbeidsplasser i kunnskapssektoren ut av Oslo

Politikk. Deler av kunnskapssektoren skal legges om, og 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Sp mener det er alt for puslete.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil omorganisere kunnskapssektoren og varsler at 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I januar i fjor la et ekspertutvalg fram en rapport om organiseringen. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med sektoren fulgt opp arbeidet. Torsdag ble omorganiseringene  presentert.

− Jeg forstår at det kan være tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes til en annen kant av landet. De ansattes erfaring og kompetanse er verdifull. Jeg håper derfor at flest mulig av de ansatte ønsker å fortsette i sine stillinger etter flyttingen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

De 60 arbeidsplassene utgjør rundt 10 prosent av de berørte arbeidsplassene i Oslo.

Puslete

Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Anne Tingelstad Wøien, mener dette er alt for puslete.

– Det har vært en enorm vekst i byråkratiet i Oslo over mange år, også i utdanningssektoren. Det er vanskelig å se at den foreslåtte omorganiseringen vil bidra til å snu denne tendensen, eller å redusere det statlige byråkratiet, sier Tingelstad Wøien.

– Mulighetene som ligger i digitalisering burde alene føre til en rasjonalisering i sektoren og å flytte oppgaver til andre deler av landet, mener hun.

Foreldreutvalg til Telemark

Blant annet vil Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen bli slått sammen fra årsskiftet. Direktoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men også virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen blir flyttet fra Oslo til Bø i Telemark løpet av 2018.

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er overrasket og skuffet, og mener det er viktig for utvalget å være i nærheten av alle sentrale instanser de samarbeider med.

– At vi ikke lenger skal være der hvor alle de andre aktørene i sektoren er, virker både uklokt og uheldig, sier Gunn Iren Müller.

Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Det nye organet får hovedkontor i Trondheim.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.