Sp vil stoppe omstillingene i Arkivverket

Politikk. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) er kritisk til omstillingsprosessen i Arkivverket. Hun mener prosessen svekker de regionale statsarkivene.
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) (bildet) er kritisk til omstillingsprosessen i Arkivverket. Hun mener prosessen svekker de regionale statsarkivene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

En konsekvens av omorganiseringen er at statsarkivene ikke lenger skal være selvstendige enheter, men derimot underlagt de nye avdelingene «innovasjon», «forvaltning» og «publikum», skriver  Klassekampen.

– Det foregår en stor sentralisering av Arkivverket, og de ulike statsarkivene blir faglig svekket av dette. Det har ført til klart dårligere vilkår og tilgang for publikum. Ikke bare for vanlige brukere, men også for dem som driver med profesjonell historieskriving, som for eksempel studenter og faghistorikere, sier Toppe.

Derfor vil hun og hennes partifeller stoppe de pågående omstillingene.

Partiet har nylig hatt et forslag til behandling i Stortingets kulturkomité om å gripe inn i Arkivverkets omorganiseringsprosess, men fikk ikke gjennomslag for sine synspunkter.

Riksarkivar Inga Bolstad, som leder omstillingsprosessen, skriver i en epost til avisa blant annet at «et hovedgrep i den nye organiseringen er at fagoppgavene skal ledes for hele landet under ett for å sikre likebehandling, effektiv ressursutnyttelse og unngå dobbeltarbeid.”

Tirsdag skal saken opp til behandling i Stortinget.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.