Lærernormen stopper skoleforsking

Politikk. Et stort forskningsprosjekt med 6.000 elever fordelt på 150 skoler blir innstilt på grunn av lærernormen.
Elevene på Borgen barneskole i Sarpsborg får fortsette å ha matteundervisning i små grupper, mens 6.000 elever på et annet prosjekt tas ut av forskningen til sommeren. Foto: Liv Dolmen

– Det var jo uventet at endringen kom underveis i prosjektet. Det var planlagt at tiltakene skulle ha en varighet på fire år. Nå blir det redusert til to, sier førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Universitetet i Stavanger.

Stortinget har de siste årene bevilget når 500 millioner kroner for å finne ut hvilken effekt flere lærere har på elevenes læring. Hypotesen er at flere lærere ikke automatisk fører til bedre skoleresultater, men at en bevisst bruk av lærerne er avgjørende. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.