17,5 millioner til senter for vann og avløp

Politikk. Nytt kompetansesenter for vann og avløp skal hjelpe kommunene med å skifte ut gamle rør. Senteret får 17,5 millioner kroner i revidert budsjett i morgen.
Oslos nye avløpsnett Midgardsormen ble bygget fra 2005-2014. Fornyingen skulle blant annet hindre at kloakk og overløpsvann havner i Akerselva og Bjørvika. Det kostet 1,3 milliarder kroner å legge 10 km. rør. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Etterslepet på vedlikehold av vann- og avløpsnettet er en av kommunesektorens store utfordringer. En tredel av vanntilførselen lekker ut, og det kan føre til forurensning og sykdom.

Bransjeorganisasjonen Norsk Vann, som eies av kommunene, har beregnet at fornying av nettet vil koste 280 milliarder kroner i investeringer de kommende 20 årene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.