Åpner for å reversere inntektssystemet

Kommunestruktur. Flertallsopposisjonen på Stortinget åpner for å reversere endringene i inntektssystemet som ble innført fra 2017, for å stimulere til sammenslåinger.  
Kommunalpolitiske talspersoner fra flertallsopposisjonen deltok i paneldebatt i dag: Heidi Greni (Sp), Karin Andersen (SV), Torhild Bransdal (KrF) og Stein Erik Lauvås (Ap). Foto: Jan Inge Krossli

Nå regjeringen legger fram kommuneproposisjonen neste tirsdag, blir det ny kamp om endringene som er gjort i inntektssystemet og om hele kommuneøkonomien.

Det kom fram i en paneldebatt på konferansen som Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Pensjonistforbundet arrangerer på Gardermoen i dag. Her deltok kommunalpolitikere fra partiene som har flertall på Stortinget: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.  

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.