– Færre lærere med lærernormen

Politikk. Kommuner som oppfyller lærernormen frykter at de vil få færre lærere, fordi penger de hittil har fått til tidlig innsats nå forsvinner til å finansiere normen. 
Arkivfoto: Terje Lien

– Det er uheldig at lærernormen skal finansieres med midler fra tidlig innsats. Vår kommune mister da midler og vi får lite midler til lærernorm. I realiteten taper vi flere årsverk på denne modellen, skriver kommunalsjef Kristin Moe i Lindås kommune i sitt svar i en rundspørring om lærernormen som Kommunal Rapport har gjort. 

I budsjettavtalen før jul ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om en ny lærernorm som skal gjelde fra høsten 2018. Kompensasjonen for normen blir ikke endelig klar før regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett 15. mai.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.