Så stor er gjelda i kommunesektoren

Økonomi. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Kommune-Norge har en gjeld på 497 milliarder kroner ved utgangen av juni.
​GJELDSVEKST: Norske kommuner har nå en gjeld på 497 milliarder kroner, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den blå linjen viser utviklingen i tolmåneders gjeldsvekst (K2) for kommunesektoren. Kilde: SSB ​

Kredittindikatoren (K2) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5.632 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tallet omfatter gjeld hos husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes samlede gjeld (K2) var på 5,8 prosent ved utgangen av juni – uendret fra forrige måned. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3.364 milliarder, skriver SSB.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.