Villrein kan stoppe hyttebygging

Politikk. Fylkesmannen i Oppland mener villrein er viktigere et Ringebu kommunes ønske om mer hyttebygging. Nå blir det opp til departementet å avgjøre hva som er viktigst.
Fylkesmannen i Oppland frykter at Ringebu kommunes hytteplaner vil føre til økte forstyrrelser i villreinens leveområder. Foto: Colourbox

I Ringebus kommuneplan som ble vedtatt av kommunestyret i juni, legges det opp til ny hyttebygging og utvidelse av eksisterende hytter nært opp mot et nasjonalt villreinområde. Det har fått både fylkeskommunen og Fylkesmannen til å reagere. Begge har kommet med innsigelser mot planene.

Det har imidlertid ikke fått kommunen til å endre planer. Nå er saken oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.