Dette er sykelønnskravene til KS

Politikk. Virke nekter å inngå en avtale som freder sykelønnen i fire nye år når forhandlingene om ny IA-avtale starter. Det gjør ikke KS.
Sykefraværet i kommunene er høyere enn i staten og privat sektor og koster omtrent 11 milliarder kroner i året. Illustrasjonsfoto

– Vi kan ikke starte forhandlinger mellom parter med et ultimatum, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS til Kommunal Rapport.

I dag starter forhandlinger om en mulig ny avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Spørsmålet om endringer i dagens sykelønnsordning, var ventet å bli en het potet under forhandlingene, men er nå skjøvet på til nyåret når det regjeringsnedsatte Sysselsettingsutvalget kommer med sine anbefalinger.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.