SMB: En større del av selskapsskatten må gå til kommunene

Politikk. Bedrifter tror at kommunen vil satse mer på næringsutvikling hvis det blir mer lønnsomt.  
Kjørte debatt om selskapsskatten. Fra venstre: Linda H. Helleland (H), Steinar Andersen (Frp), Stig Hansen i Næringshagene i Norge, Geir Pollestad (Sp), Eirik Sivertsen (Ap) og Olaf Thommessen i SMB Norge. Foto: Elin Svendsen

I en fersk medlemsundersøkelse fra SMB Norge svarer over 70 prosent av dem som har svart på undersøkelsen, at deres kommune bør bli mye eller svært mye bedre på næringsutvikling.

Lang saksbehandlingstid, manglende kompetanse og infrastruktur/samferdsel trekkes fram som de klart største utfordringene. Men også tilgang på kompetent arbeidskraft, servicetilbud i kommunen og eiendomsskatt byr på utfordringer, viser undersøkelsen (se graf).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.