Kun menn i formannskapet i Gulen

Politikk. – Ulovlig, mener Fylkesmannen, og opphever formannskapsvalget.
Ordfører Hallvard Oppedal (Sp) i Gulen må avholde nytt formannskapsvalg etter at Fylkesmannen kom til at kravet til kjønnsrepresentasjon ikke er oppfylt. Foto: Senterpartiet

Fylkesmannen i Vestland krever at kommunen holder nytt valg, går det fram av et brev de har sendt Gulen kommune etter å ha vurdert lovligheten av formannskapsvalget. Etter valget besto nemlig formannskapet av fem menn og null kvinner.  

Det var 17. oktober at kommunestyret i Gulen valgte nytt formannskap. Valget ble holdt som forholdsvalg etter reglene i kommuneloven. Ifølge Fylkesmannen er det ikke krav om kjønnsbalanse for organet som helhet, men det er krav til representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene fra partiene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.