85 - 84 for tvang

Regionreform. Sp-forsøket på å snu tvangsflertallet i kommunereformen lyktes ikke. Én Frp-utbryter førte til at tre sammenslåinmger ble vedtatt med én stemmes overvekt. 
Ingebjørg Godskesen (Frp) brøt med Frp-gruppa og stemte mot fire sammenslåinger. Foto: Tone Holmquist

Et knapt flertall av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre holdt fast på å bruke tvang i noen unntak i kommunereformen. Bare to representanter skulle til for å snu flertallet.

Dette forsøkte Senterpartiet å utnytte, ved å tvinge alle stortingsrepresentantene til å delta i avstemningen. I Frp er det som kjent delte meninger om tvang, og Sp håpet at to utbrytere skulle snu flertallet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.