Fylkesmannen i Troms og Finnmark slås sammen

Regionreform. Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen i den nye storregionen som omfatter de to fylkene.
– Det nordligste fylkesmannsembetet vil få sterkere fagmiljø noe som vil komme kommunene, innbyggerne og næringslivet til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Arkivfoto: Lisa Rypeng

Sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark trer i kraft 1. januar 2019, framgår det av statsrådet som ble holdt fredag formiddag. Hovedsetet blir i Vadsø.

– Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med den nye fylkeskommunen i nord. Det nordligste fylkesmannsembetet vil få sterkere fagmiljø noe som vil komme kommunene, innbyggerne og næringslivet til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

De ansatte hos fylkesmennene i Tromsø og Vadsø ble orientert om vedtaket i et allmøte klokken 11 fredag. Fylkesmannen i Troms har i dag 140 ansatte, mens det jobber 120 hos Fylkesmannen i Finnmark.

Det er ikke kjent om de ansatte i Tromsø må flytte til Vadsø eller hvor mange som eventuelt mister jobben etter organisasjonsendringen. Antall ansatte i Vadsø skal imidlertid være minst på dagens nivå, understreker Sanner.

Vadsø viktig

Regjeringen har tidligere uttalt at man legger stor vekt på regional balanse og fordeling av arbeidsplasser. Ifølge NRK kan fylkestinget, administrasjonen og Fylkesmannen ende opp på ulike steder i den nye regionen.

– Det er kontorsted for den øverste ledelsen i embetet vi nå har tatt stilling til. De to embetene må få anledning til å fordele de ulike funksjonene i det nye embetet slik at de er tilpasset lokale behov og forutsetninger, sier Sanner og understreker at lokalkunnskap om særskilte forhold i Finnmark og ivaretakelse av saker som krever lokal tilstedeværelse i Vadsø, ikke må svekkes ved en sammenslåing.

– På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø, sier han.

Vestfold får Fylkesmannen

Stortinget vedtok som ventet regjeringens regionreform forrige uke, der dagens 19 fylker slankes til 11. Nordland blir stående som en egen region. Fredag ble det klart at Telemark mister sin fylkesmann i den nye regionen med Vestfold og Telemark. Det nye fylkesmannsembetet legges til Tønsberg.

Trolig mister Telemark over 100 statlige arbeidsplasser i prosessen, ifølge  NRK.

– Dette er en demontering av Telemark fylke, sier stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) til kanalen.

Regjeringen bekrefter fredag at Per Arne Olsen blir ny fylkesmann i den nye regionen fra 1. januar 2019. Telemark blir imidlertid ikke helt uten oppgaver.

– For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres i Skien. De to embetene vil med sin kjennskap til lokale behov og forutsetninger være best egnet til å vurdere hvilken avdeling dette skal være. Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Vestfold og Telemark fylkeskommune får hovedsete i Telemark, sier Sanner.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.