Brudd i regionsamtaler i nord

Regionreform. Samtalene om en fylkessammenslåing mellom Troms og Finnmark gikk onsdag ettermiddag i stå.
Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap) er kritisk til Troms fylkeskommune i forhandlingene om en felles region i Nord-Norge. Foto: Ekaterina Golitsyna, Finnmark fylkeskommune

Bakgrunnen for at det er kommet til brudd i forhandlingene, er at Finnmark ikke godtar formuleringer fra Troms’ side.

– Troms ville ikke anerkjenne Finnmark som likeverdig part i forhandlingene, sier fylkesvordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding som fylkeskommunen har lagt ut på egne nettsider.

At forhandlingene nå har kollapset, betyr at de to fylkestingene ikke vil kunne fatte likelydende vedtak om sammenslåing når de holder hvert sitt fylkesting i desember. Vassvik holder imidlertid døren på gløtt for at forhandlingene kan bli gjenopptatt.

Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, og Troms og Finnmark forsøker nå å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres.

– Vi har lagt fram konkrete forslag som var gode for begge parter, og vi har strukket oss svært langt.  Vi har ønsket å bygge på styrkene til dagens organisasjoner, med en desentralisert lederstruktur og opprettholdelse av viktig kompetanse både i Finnmark og Troms. Vi har foreslått at politisk ledelse kan sitte i Tromsø, mens administrasjonssjefen skal sitte i Vadsø, etter samme modell som trøndelagsfylkene har brukt, sier finnmarkspolitikeren i pressemeldingen. 

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), sier til NRK at de fortsatt er usikre på hvilken makt som blir liggende i fellesnemnda. Fylkene skal være uenige om hvor mange medlemmer de skal ha hver seg.

– De rammene må på plass først. Ellers blir det for stor risiko, hvis man kan si det, sier Ørnebakk til NRK.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.