Gruppeledere i KrF støtter regionreformen

Politikk. I et åpent brev til sin egen stortingsgruppe, skriver alle gruppelederne i KrFs fylkestingsgrupper at de støtter helhjertet opp om regionreformen, og at den må fullføres.
Sogn og Fjordanes Trude Brosvik er en av gruppelederne som har skrevet under på brevet til KrFs stortingsgruppe. Arkivfoto.

– Stortingsgruppa skal vite at de har KrFs fylkespolitikere i ryggen. Vi står fast på det vi har sagt tidligere. Dette handler om å få gjennomført en demokratireform, og få flyttet makten nedover i systemet. Det sier gruppeleder for KrF i Trøndelag, Karin Bjørkhaug til NRK.

Alle gruppeledere i alle fylkesting har undertegnet brevet som stortingsgruppen i KrF får tilsendt. De synes det er viktig å rydde all tvil av veien. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa tidligere denne uken at KrF bare har én plan, nemlig å gjennomføre regionreformen.

I brevet heter det blant annet at KrF har et sterkt eierskap til reformen som de mener vil flytte makt til et regionalt folkevalgt nivå, og ta hele landet i bruk.

«Nå må reformen gis innhold i form av reell overføring av makt og myndighet. Regionreformen er først og fremst en demokratireform. Hovedsaken er å flytte beslutninger nærmere de beslutningene gjelder. Det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i sentrale og regionale statlige enheter.

En helt avgjørende forutsetning for å gjennomføre den omfattende omorganiseringen en regionreform innebærer, er at den fylles med konkret innhold. Det nye regionale folkevalgte nivået må tilføres nye oppgaver og utvidet makt og ansvar. Det vil gi regionene verktøy til å ivareta sin regions sterke fortrinn og utfordringer på best mulig måte. «

De som har undertegnet er:

Lars Salvesen, Akershus
Beate Husa, Hordaland
Hans Edvard Askjer, Telemark
Olav I Moe, Østfold
Jon- Olav Strand, Aust-Agder
Arve Knutsen, Nordland
Widar Skogan, Troms
Karin Bjørkhaug, Trøndelag
Trond Johansen, Buskerud
Jytte Sonne, Oppland
Tore Askildsen, Vest-Agder
Solveig Ege Tengesdal, Rogaland
Svein Iversen, Finnmark
Trude Brosvik, Sogn og Fjordane
Hans Hilding Hønsvall, Vestfold
Knut Støbakk, Møre og Romsdal
Geir Byberg, Hedmark
Erik Lunde, Oslo

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.