Fjernet oppsamlet underskudd etter fem år

Resultatbørsen. Beste driftsresultat på ti år gjør at Haugesund er blant Robek-kommunene som kommer ut av svartelista senere i år.

Det viser de ureviderte regnskapstallene som kommunen har sendt til Kommunal Rapport.

Netto driftsresultat i Haugesund ble på 3,9 prosent i fjor, ifølge regnskapet som nå er til revisjon. I et år med svært mange sterke resultater er det antakelig litt svakere enn landsgjennomsnittet – men uansett langt over det anbefalte nivået på 1,75 prosent. Vi må tilbake til 2006 for å finne et bedre driftsresultat i kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.