Tidenes nest beste i nord

Resultatbørsen. Fjorårets resultat i Harstad blir bare slått av toppåret 2016. Likevel: Kommunen skal kutte i årsverk framover.

Harstad fikk et netto driftsresultat på 83,7 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 31,3 millioner kroner mindre enn i 2016. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4 prosent. Netto driftsresultat er langt over den generelle anbefalingen fra staten og KS på 1,75 %. Målt mot de fire siste årene, var driftsmarginen i fjor på samme nivå som før. Men målt i kroner er det bare 2016-resultatet som har vært bedre.

– Dette resultatet viser at Harstad kommune har god kontroll på økonomien. Resultat gjør oss bedre i stand til å møte dårligere tider og gir også et visst handlingsrom, sier rådmann Hugo Thode Hansen i en melding på kommunens nettsider.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.