Knalltall for Robek-kommune

Resultatbørsen. Kvitter seg med nesten hele det gamle underskuddet, takket være auksjon av oppdrettstillatelser.
Etter mange år med elendige tall, bidrar inntekter fra Havbruksfondet til at Steigen kvitter seg med nærmest hele det oppsamlede underskuddet. Men kommunen må forbli i Robek ett år til, i alle fall. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Steigen gikk med et betydelig driftsoverskudd i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 9,3 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Steigen ligger altså langt over det anbefalte nivået.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.