Pilene peker nedover nord i Odalen

Resultatbørsen. Nok et år med driftsunderskudd, mens disposisjonsfondet ligger an til å krympe kraftig.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Beregning: Disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk – regnskapsmessig merforbruk, målt i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: Statistisk sentralbyrå 2012-17. 2018: urevidert regnskap sendt fra kommunen til Kommunal Rapport.

Nord-Odal endte med et dårlig økonomisk resultat i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Ifølge oppstillingen Kommunal Rapport har fått, ble underskuddet på 3 prosent av brutto inntekter. Det er ventet at de aller fleste kommunene vil levere gode resultater.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.