Som vanlig stort overskudd i Sandefjord

Resultatbørsen. Driftsmarginen kan likevel ikke matche førsteåret til den ferske kommunen, hvor lønnskostnadene økte langt utover lønnsveksten i fjor.
Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) kan registrere at kommunen fortsatt har solide driftsmarginer, men ikke er i nærheten av førsteåret. Arkivfoto

Sandefjord gikk med solid overskudd rent økonomisk i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 3,8 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Sandefjord ligger altså ganske langt over det anbefalte nivået.

Netto driftsresultat utgjør 180 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 232 millioner kroner. Resultatet er det nest beste som Kommunal Rapport har registrert for kommunen i moderne tid, etter 2017. Avsetninger til bundne fond forbedret driftsmarginen i fjor med 0,6 prosent, målt mot brutto driftsinntekter. Dette er penger kommunen i framtiden ikke kan disponere fritt.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!