Svakere – men fortsatt pluss i Arendal

Resultatbørsen. Driftsresultatet i Arendal ble svakere enn året før, tross lav vekst i utgiftene.
Arendal har et lite driftsoverskudd for 2018, og et disposisjonsfond som er langt mindre enn gjennomsnittet i Kommune-Norge. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Arendal fikk et lite overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 1,3 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.