Svakt resultat hos omsorgstopp

Resultatbørsen. Kraftig vekst i kostnadene spiser opp nærmest hele driftsmarginen i Lindesnes, viser foreløpige regnskapstall. Samtidig er disposisjonsfondet rekordstort.
En delforklaring på det svake resultatet i Lindesnes er at kommunen har måttet bruke over 6 millioner kroner av bundne fond, noe som forverrer driftsresultatet tilsvarende. Over tid skal bruken av slike fond gå i null. Foto: Selmer van Alten, Wikimedia. Creative Commons-lisens

Les omtale av de foreløpige regnskapstallene for 2018 for flere kommuner i Resultatbørsen.

I 2018 gikk Lindesnes så vidt i pluss på driften, ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt. Netto driftsresultat ble på 0,7 prosent av driftsinntektene. Det er ventet at Kommune-Norge samlet vil levere langt bedre resultater enn dette.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.