Fisk gir knallår for Rødøy

Resultatbørsen. Kystkommunen i Nordland snur driftsunderskudd til rekordstort overskudd på 34 millioner kroner. Det kan de i stor grad takke fisken i havet for.
Innbyggerne i Rødøy langs Helgelandskysten kan glede seg over en driftsmargin få kommuner kan matche i 2018. Foto: ©Bård Løken/NN/Samfoto Credit/NTB Scanpix

Ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen, har Rødøy et driftsoverskudd på 18,2 prosent av brutto inntekter. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Rødøy ligger altså langt, langt over det anbefalte nivået. Alle resultatene er ikke klare ennå, men få andre kommuner kommer til å matche Rødøy på driftsmargin for 2018.

Netto driftsresultat utgjør 34 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på -4,5 millioner kroner. Resultatet er det beste som Kommunal Rapport har registrert for kommunen i moderne tid.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.