Oslos byråd misfornøyd med Bærums E18-plan

Samferdsel. Bærum kommunes forslag til ny regulering av områdene rundt E18 mot Oslo, blir ikke godt mottatt på den andre siden av kommunegrensen.
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Planen bryter med inngåtte avtaler, mener hovedstadspolitikerne.

Byrådet i Oslo mener forslaget fra Bærum ikke bare er i strid med den reviderte avtalen om Oslopakke 3, men at den også går imot nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og den regionale planen for areal og transport i de to nabofylkene, skriver Dagsavisen.

– Gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 ble det fjernet et planlagt nytt bilfelt inn til Oslo på strekningen Lysaker-Strand. Det var viktig for å få ned luftforurensning og klimautslipp, og for å skape mer og bedre byliv i Oslo, sier Hanna E. Marcussen, som er De Grønnes byråd for byutvikling i Oslo. Hun mener Bærum ikke tar konsekvensen av det fjernede feltet. Fra Strand og utover er det nemlig de gamle planene som gjelder fortsatt.

– Disse planene vil gi økt veikapasitet inn til Oslo. Vårt mål er bedre kollektivtransport, flere sykkelveier og mer liv i byen, framfor økt biltrafikk, sier Marcussen.

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune, forsvarer reguleringsplanen og sier det er viktig å få en avklaring, blant annet av hensyn til dem som bor i området. Samtidig sier han at planene kan nedskaleres senere.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.