Ordfører frykter matjord taper ved togutbygging

Samferdsel. Den gamle jernbanetraseen gjennom Stange må tilbakeføres til matjord før den nye bygges ut, krever kommunen og Jordvernforeningen. Bane Nor vil vente.
Kommunen og Bane Nor er uenige om rekkefølgen når traseen legges om og matjord skal erstattes. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Traseen skal legges om i forbindelse med utbygging av dobbeltspor til Hamar. Deler av den nye traseen er planlagt over matjord, skriver  Nationen.

– Å få tilbakeført denne jorda er av nasjonal viktighet, på grunn av jordas svært gode kvalitet hvor det dyrkes mathvete, poteter og grønnsaker, sier Stange-ordfører Nils Røhne (Ap) og får støtte fra Jordvernforeningen og Fylkesmannen.

Bane Nor vil derimot ikke forplikte seg til en bestemt rekkefølge. Selskapet sier det som hovedregel tilbakefører jord til jordbruksjord der det er naturlig og mulig.

– Det er tidspunktet for når dette skal endelig avklares vi er uenige om. Vi er redd for at hvis vi forplikter oss før vedtak av reguleringsplan kan det føre til forsinkelser i byggingen av dobbeltsporet, sier planleggingssjef Lars Eide i Bane Nor.

Lars Opsal jr., leder for Jordvernforeningen i Hedmark, vil ha en juridisk forpliktelse til å avklare hva som skal skje med den gamle traseen. Han frykter at den blir nedprioritert dersom pengene tar slutt og legger ikke skjul på at de kjører fram den aktuelle saken i håp om endre praksis på området.

– De er sikkert redde for at dette skaper presedens, det er akkurat det vi ønsker det skal gjøre, sier han.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.