Mener prinsippet om åpenhet brytes i bompengesakene

Samferdsel. Byvekstavtalene har et demokratisk underskudd som kan forklare mye av bompengemotstanden, mener forskere som har havnet midt i en politisk storm.
Byvekstavtalene i Bergen og andre store byområder mangler demokratisk legitimitet, mener forskere som har fulgt posessene. Foto: Eivind Senneset

Bompengestriden som preger valgkampen ble diskutert på ulike arenaer på Arendalsuka tirsdag. Den politiske debatten fikk størst oppmerksomhet, men en gruppe forskere kan bidra til å forstå striden. 

Forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Transportøkonomisk institutt (TØI) og By- og regionforskingsinstituttet NIBR ved OsloMet har de siste tre årene fulgt forhandlingene om byvekstavtalene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.