Stor avstand mellom partene - arbeidstidsavtale forlenges

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Verken lærerorganisasjonene eller KS klarte å få gjennomslag for sine krav i forhandlingene om lærernes arbeidstid. Dermed forlenges den gamle avtalen.
- Denne gangen var avstanden for stor til at det var mulig å gjøre endringer i avtalen, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø. Arkivfoto

Partene startet forhandlingene 19. oktober og ble enige mandag ettermiddag om å videreføre den nåværende avtalen.

I 2014 skapte splid om lærernes arbeidstid storstreik. På det meste var 8.000 lærere ved 200 skoler landet over i streik. Hvor mye tid lærerne må oppholde seg på skolen var kjernen i konflikten i 2014. Dette temaet er like aktuelt i år.

– Avstanden var for stor

– Alle partene ønsker en god skole for våre elever og har stilt ulike krav og gitt tilbud for å oppnå gode rammer for elevenes læring. Det er vist vilje til god dialog i forhandlingene, men denne gangen var avstanden for stor til at det var mulig å gjøre endringer i avtalen, sier forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø.

Før forhandlingene startet i oktober sa forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet at deres hovedkrav var reduksjon i undervisningstiden for lærerne, og særlig for kontaktlærerne.

Verken dette kravet eller andre krav ble imidlertid innfridd.

– Vi hadde klare krav til forbedringer av dagens arbeidstidsavtale, men fikk ikke gjennomslag. Samtidig fikk heller ikke KS gjennomslag for sine krav, fastslår Handal.
Utdanningsforbundet forhandlet sammen med Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Delta og Norsk Lektorlag med KS.

Ville hatt endringer

Forhandlingsansvarlig i Norsk Lektorlag, Tonje Leborg, sier at hun gjerne skulle sett større endringer i avtalen.

– Norsk Lektorlag foreslo konstruktive endringer i tråd med den arbeidstidspolitikken våre medlemmer ønsker. Det var imidlertid ikke mulig å komme til enighet om dette, sier hun.

Otto Kristiansen, som hadde det øverste forhandlingsansvaret for lektorlaget mener likevel resultatet er til å leve med.

– Når vi ikke fikk gjennomslag for å få skjermet ytterligere tid til individuelt for- og etterarbeid, ble det naturlig å gå for status quo. Dette gir oss tid til å videreutvikle vår arbeidstidsmodell, sier han.

I sommer stilte lektorlaget seg ikke bak en rapport om lærernes arbeidstid, som ble lagt fram av KS og de øvrige organisasjonene i fellesskap. 

– Vi støtter ikke rapporten. Vi ønsker å komme et skritt videre når det gjelder forhold som har med arbeidstid å gjøre. Det virker som at når alle skal være enige, er det ingen som synliggjør noen klare standpunkter, sa Kristiansen til Kommunal Rapport den gang.

Avtalen gjelder for KS-områder. Oslo er eget tariffområde, og der starter forhandlingene om arbeidstid for skoler og barnehage i februar/mars.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.