Vurderer å legge ned fire år gammel skole

Skole. Lokalmiljøet i Espa raser mot Stange kommune i Hedmark etter forslag om å legge ned en bare fire år gammel skole for å spare penger. – Galskap, sier FAU-nestleder.
Espa skole kan bli nedlagt, selv om den bare er fire år gammel og ble betalt av Statens vegvesen. Foto: Stange kommune

Statens vegvesen betalte 50 millioner kroner for bygging av ny skole i Espa etter at den gamle måtte rives da E6 ble utvidet til fire felt gjennom bygda, skriver Hamar Arbeiderblad.

Men nå er bygda i opprør etter at Stange kommune foreslår forslår å legge ned den kun fire år gamle skolen.

– Det er jo helt galskap, sier FAU-nestleder ved Espa skole, Trond Ola Mostulien til TV 2.

Sambygdingen Erik Malmström sier at de er flere som ikke hadde flyttet til bygda om det ikke hadde vært for skolen, mens Maren Olsen sier forslaget om nedleggelse kom bare noen måneder etter skolen offisielt ble åpnet.

– Det er å lure innbyggerne på Espa, sier hun.

– Ingen skoler er fredet, sa ordfører Nils A. Røhne (Ap) på folkemøtet om skolestrukturen i Stange fredag kveld, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Skolen er en kombinert barnehage og barneskole.

Minste skole i kommunen

Ordføreren opplyste at skolestrukturen handler om økonomi, men også om kvalitet og samfunnsbetydning.

Ifølge Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er Espa den aller minste skolen i Stange, med 40 elever dette skoleåret. Kommunen har til sammen ni barneskoler med knapt 1.400 elever til sammen. Elevtallet ved Espa har imidlertid økt fra 32 i 2010.

Kommunal Rapports måling Kommunebarometeret tilsier at skoledriften i Stange ikke er spesielt dyr. Netto utgifter i 2015, korrigert for utgiftsbehovet, plasserer Stange midt på tabellen over kostnadene ved grunnskolen. Utover lønns- og prisvekst har imidlertid utgiftene økt med om lag 10 prosent på de tre siste årene. I Stange ligger grunnskolekostnaden 590 kroner per innbygger over landsgjennomsnittet. Kommunen bruker knapt 13.000 kroner per innbygger på grunnskole, ifølge de korrigerte tallene.

Økonomitallene for Stange er også relativt bra målt mot resten av landet per 2015. Stange er på 64. plass på økonomitabellen i målingen Kommunebarometeret.

Frykter også nedleggelse

Også ved den nest minste barneskolen i kommunen, Åsbygda, frykter elever og foreldre for skolens framtid. Her går det 64 elever.

– Skolen har betydning i nærmiljøet og nærmiljøet har betydning for skolen. 1.000 innbyggere, skole/barnehage, butikk, idrettsanlegg og flere bedrifter, ulike grendehus, nytt skytteranlegg, badeopplevelseområde, friluftsliv og et yrende foreningsliv gjør bygda unik, sier leder av FAU ved skolen, Gine Lindstad Sjøli til Hamar Arbeiderblad.

På kommunestyrets møte denne uka skal kommunedelplanen for oppvekst opp som egen sak. Det er foreløpig ikke lagt ut noe sakspapir til saken på kommunens nettsider. 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.