Oslo-elever best i nasjonale prøver

Skole. Oslo skiller seg ut i høstens nasjonale prøver for 5. klassinger. Mange elever presterer på det høyeste mestringsnivået, færrest på det laveste.
Elever i Oslo skårer høyest på de nasjonale prøvene på 5. trinn. Arkivfoto

Høsten 2017 gjennomførte 60.000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Det nasjonale snittet er stabilt, og i de fleste fylkene er det kun marginale endringer fra 2016.

Det viser tall Utdanningsdepartementet la fram i dag. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.