Lærerstudenter stryker fortsatt på matteprøve

Skole. I alt 292 av 441 søkere til lærerstudiet strøk på forkurs i matematikk. Leder for Pedagogstudentene mener mattekravet må fjernes og at kurset fungerer dårlig.
– Nå må kunnskapsministeren snart innse at mattekravet er feilslått og får alvorlige konsekvenser. Lærermangelen vil øke, og bruken av ufaglærte arbeidskraft i skolen vil øke, sier Kristelig Folkepartis skolepolitiske talsmann Anders Tyvand. Ill.foto: Colourbox.com

– Pedagogstudentene mener at regjeringen bommer og bruker feil metode for å sikre at vi får gode lærere i framtiden ved å stille spesielle karakterkrav kun i matematikk, sier leder for Pedagogstudentene, Hedda Eia Vestad, til Utdanningsnytt.

Hun mener kurset fungerer dårlig, og at regjeringen må fjerne karakterkravet i matematikk. Det er ikke kunnskapsministeren enig i.

– Det er fullt mulig å rekruttere nok lærere, samtidig som det stilles krav til kompetansen deres. Og det viser også erfaringene så langt, og søknadene til lærerutdanningene totalt sett har gått opp, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vil føre til lærermangel

– Nå må kunnskapsministeren snart innse at mattekravet er feilslått og får alvorlige konsekvenser. Lærermangelen vil øke, og bruken av ufaglærte arbeidskraft i skolen vil øke, sier Kristelig Folkepartis skolepolitiske talsmann Anders Tyvand.

Han mener det er ille at hundrevis av motiverte studenter blir avvist fra lærerstudiet, samtidig som hundrevis av studieplasser står tomme ved lærerutdanningene.

– Det er ingen tvil om at regjeringens politikk fører til økt lærermangel, selv om målet var å rekruttere flere lærere, sier Tyvand, som på sikt mener dette vil føre til en høyere andel ufaglærte lærere.

Skjerpet kravene

Det var i 2016 at regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen. Minimumskravet er karakteren fire i det enkleste mattefaget for å få opptak til studiet. De som hadde karakteren tre, fikk tilbud om et gratis forkurs i matematikk i sommer for å forbedre karakteren sin.

Å stryke på kurset vil derfor si at studentene ikke klarer å få karakteren fire eller bedre, og er altså ikke ordinært stryk, skriver Khrono.

Selv om 66 prosent strøk på kurset, er resultatet likevel bedre enn i fjor. Andelen som besto forkurset har økt fra 24,5 prosent i 2016 til 33,8 prosent i år.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.