Oslo-skole innfører adgangskontroll

Skole. Bjørnholt videregående skole har som den første skolen i Oslo innført adgangskontroll for elever og ansatte.
Bjørnholt videregående skole i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss. Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen til  Aftenposte n.

Med det sikter hun til elever fra andre skoler, men også personer og gjenger som bare kommer for å lage bråk.

I praksis betyr dette at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn. Besøkende vil måtte skrive seg inn i resepsjonen.

– Vi har et veldig stort bygg, og det er viktig for oss å ha kontroll over hvem som er her til enhver tid, sier Roscher-Nielsen.

Adgangskontrollen er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.

I tillegg til adgangsportene er det plassert pullerter utenfor skolebygningen for å hindre råkjøring i området rundt skolen.

Leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, reagerer på at elevene ikke ble tatt med i beslutningen:

– De kan ikke innføre adgangskontroll over sommeren, uten at elevene er blitt tatt med i beslutningsprosessen – det er helt klart kritikkverdig.

Adgangssystemet tas i bruk tidligst om fjorten dager. Bjørnholt videregående skole ligger i Søndre Nordstrand bydel, helt sør i Oslo.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.