Kartlegger elever for å hindre frafall

Video. Lærerne på Frogn videregående skole diskuterer jevnlig om elever er i ferd med å falle av lasset. Emran Khan (18) er klar for et friår. Se video her!

– Jeg bruker en time hver vei for å komme til skolen. Jeg planlegger å jobbe neste år for å tjene litt penger og ta lappen. Da vil jeg komme meg mye kjappere til skolen, sier Khan, som går første året på service og samferdsel på Frogn videregående skole i Akershus.

– Får du jobb, da, uten noen utdanning?

– Ja, jeg har allerede en deltidsjobb.

Rektorer ønsker tidlig innsats

Til tross for politiske målsettinger og tiltak, har andelen som fullfører videregående skole innen fem år, ligget mellom 67 og 73 prosent siden målingene startet for 17 år siden, med en minimal økning i år for kullet som startet i 2011. 

Nå viser en rundspørring som Kommunal Rapport har gjort blant skoleledere på videregående skoler at hele 56 prosent av dem som har svart mener at «Tidlig innsats overfor elever med utfordringer» er det mest effektive tiltaket for å hindre frafall.

Som nummer to kommer «Tiltak rettet mot bedre psykisk helse hos barn og ungdom» (10 prosent) og «Tydeligere krav til elevenes frammøte og innsats.» (10 prosent)

Helsesøster lager lunsj

Rektor Hege Britt Johnsen ved Frogn videregående skole ønsker tiltak så tidlig som mulig, helst i barnehager. Men hun anser ikke slaget som tapt når elevene begynner på videregående.

– Vi må ta ansvar for det vi kan. Derfor samler vi systematisk informasjon om elevene allerede ved skolestart. Lærerne møtes dessuten hver fjerde – femte uke for å diskutere hvorvidt elever faller av lasset, både faglig eller sosialt, sier hun.

Skolen har laget et elevsenter med en rådgiver, karriereveileder, studieleder, miljøarbeidere, elevassistenter, helsesøster, psykolog og PPT-tjeneste. De tilbyr blant annet ekstra hjelp i matematikk og lunsj for elever som føler seg ensomme.

Khan planlegger å fortsette skolegangen etter friåret, men smiler skjevt til spørsmålet om han ikke vil bli for vant til å tjene penger.

– Vi får se, sier han.

Du kan lese mer om svarene til rektorene i Kommunal Rapports papiravis.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.