Dobbelt så mange gutter som jenter sliter med lesingen

Skole. De nye leseresultatene viser at jentene har hatt størst framgang og øker forspranget til guttene.
Ill.foto: Colourbox.com

Nesten dobbelt så mange gutter som jenter befinner seg på de laveste nivåene i testen, og i motsatt ende er det dobbelt så mange jenter som gutter som befinner seg på de høyeste.

– Det tyder på at jenter trigges mer av lesing og syns det er mer interessant enn guttene syns, sier forsker Egil Gabrielsen ved Universitetet i Stavanger.

Bedre på nett

Han påpeker imidlertid at guttene gjør det bedre på den elektroniske prøven, noe som kan tyde på at lesing på nett er mer interessant for gutta. Likevel bekrefter dette bildet av at gutter og jenter presterer ulikt – en av de store utfordringene i norsk skole, konstaterer statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi vet mye om hvordan kjønnsforskjellene viser seg, det vi vet mindre om hvorfor, sier ministeren, som viser til at regjeringen har satt ned et utvalg som både skal se på årsakene og foreslå tiltak.

Maur i rumpa?

– En av teoriene, som vi ikke vet om stemmer, er at skolen er lagt opp for en bestemt type elev, og særlig ikke for litt urolige gutter. Det kan godt hende, sier han.

Han tviler imidlertid på at Stortingets vedtak om en time ekstra fysisk aktivitet hver dag vil ha noe å si.

– Det kommer ikke til å utgjøre så stor forskjell for 6- og 7-åringene, for de har allerede masse fysisk aktivitet, mener han.

PIRLS 2016 bekrefter også at det er stor forskjell mellom elever som er født tidlig på året og dem som er født sent.

– Det betyr etter vår mening at mantraet om at skolen skal klare å tilpasse seg alle er ganske vanskelig, kanskje en umulig oppgave for skolen. Kanskje må vi være mindre restriktive på å utsette skolestarten, mener Gabrielsen.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.