Uenige om rettighet for svake elever

Skole. KS går imot forslaget fra Nordahl-utvalget om å fjerne retten til spesialundervisning. De fleste av kommunene som hittil har gitt høringssvar, er for.
Spesialundervisningen i grunnskolen koster rundt 10 milliarder kroner årlig, og utgjør 18 prosent av lærertimene. Nå vil et utvalg fjerne retten til spesialundervisning.

Ekspertgruppa med professor Thomas Nordahl i spissen la fram i april sin rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge». Utvalget har sett på spesialundervisning og spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Nå er forslagene på høring, og foreløpig har KS og 25 kommuner svart. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.