Oslo lærer elever på videregående minst

Skole. Hedmark, Sogn og Fjordane og Akershus bidrar mest til elevenes læring på videregående skole. Oslo lærer elevene minst når man ser på både studieforberedende og yrkesfag.
Årets skolebidragsindikator for videregående skole er klar. Hedmark fortsetter å løfte sine elever. Arkivfoto

Det viser den nye skolebidragsindikatoren for videregående skoler som Utdanningsdirektoratet har laget.

Det er en tydelig sammenheng mellom fylkenes bidrag på studieforberedende og yrkesfag. Hedmark, Sogn og Fjordane og Akershus har statistisk signifikante positive bidrag fra 2015 til 2017 for både studieforberedende og yrkesfag. Mens Hordaland og Oslo har bidrag som er lavere enn landsgjennomsnittet alle årene for begge studieretninger.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.