Nå skal nye læreplaner på høring

Skole. Den 18. mars skal de nye læreplanene i fagfornyelsen ut på høring. Elevene skal lære digital dømmekraft, og samfunnsfaget får et særskilt digitalt ansvar.
– Det digitale kan være et element som gjør det mer meningsfylt å være elev i skolen. På den annen side er det mer krevende å jobbe med digitale verktøy, sier førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Univeristetet i Oslo. Foto: Tone Holmquist

Fagfornyelsen handler om å tilpasse det elevene lærer til en moderne tid. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av det de lærer på skolen. Det er planer for både grunnskolen og den videregående skole som nå får full overhaling.

Læreplanene skal endres fordi samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Barn og unge skal oppfordres til å være reflekterende, kritiske, utforskende og kreative, heter det på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.