Skolene bruker stadig flere assistenter

Skole. Andelen assistenter i grunnskolen har økt med 30 prosent de siste ti årene. Trysil, Våler i Viken, Skaun og Sør-Varanger er blant kommunene med størst økning. Sør-Varanger forsvarer sine tall. 
Utdanningsforbundet i Sør-Varanger mener assistenter kan bidra til å hindre mobbing. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Skoleåret 2009–2010 var det 7.700 assistentårsverk i grunnskolen. I år har tallet økt til 10.000. Det viser tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Med assistenter menes personale som ikke er ansatt i lærerstilling.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.