Flere fattige får barnetrygd uten trekk i sosialhjelp

Sosialtjeneste. Kommunestyret i Karmøy har vedtatt å holde barnetrygden utenfor ved tildeling av sosialhjelp. Flere har gjort lignende vedtak. 
Barnetrygda er nå på 1.054 kroner i måneden. Nå får flere fattige beholde beløpet uten trekk i sosialhjelpen. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

75 kommuner regnet ikke barnetrygden som inntekt ved tildeling av sosialhjelp i 2018. I 2017 var tallet 65 og i 2016 var det 63 kommuner som holdt barnetrygden utenfor når de beregnet stønaden til sosialhjelpsmottakere, viser tall fra Kostra.

Det betyr at 18 prosent av kommunene nå tildeler sosialstønad uten å trekke fra barnetrygden.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.