Viktig melding, sjekk telefonen

Språkspalta. Alle kommuner har, eller bør ha, et godt system for varsling av innbyggerne. Da står gjerne elektronikken i sentrum, men ikke glem den skriftlige informasjonen om selve systemet.
Agnar Kaarbø. Foto: Terje Lien

En rekke kommuner bruker et norskutviklet varslingssystem levert av et selskap som heter UMS. Det er forkortelse for Unified Messaging Systems AS. Jeg kjenner ikke til funksjonaliteten i dette eller lignende system. Språkspalten er opptatt av hvordan innbyggerne blir gjort kjent med systemet, hvordan det virker og hva de eventuelt skal gjøre for å bli varslet via systemet.

Vågan er en av kommunene som benytter seg av denne varsling. På hjemmesidene til kommunen finner vi dette under overskriften «UMS befolkningsvarsling». Tittelen sier noe, men kunne med fordel vært mer presis og informativ. Verre blir det imidlertid i teksten som følger. Her står det: «Teknisk drift har og har hatt en rekke anleggsmessige tiltak i forbindelse med oppgraderinger og vedlikehold på kommunal infrastruktur, som for eksempel ved arbeid på det kommunale vannverket. I den forbindelse har vi tatt i bruk UMS befolkningsvarsling for å gjøre våre innbyggere oppmerksomme på f.eks. periodevis utkopling av vannet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.