En vigsler som vier

Språkspalta. Kommune-Norge har fått en ny yrkesgruppe og noen nye begreper. Vi snakker om seremonimesteren – en vigsler –  som skal vie innbyggere som vil inngå ekteskap.
Agnar Kaarbø gir denne uka språkråd om kommunenes nye oppgave vigsler. Foto: Terje Lien

Vigsle eller vie kan føres tilbake til norrønt, vigja. Det igjen henger sammen med vé som betyr hjem, bolig. Ifølge bokmålsordboka (ordbok.uib.no) brukes det om det som kalles fredhellig sted; offersted, blotsted; jamfør veum.

Å vigsle vannet mot trolldom eller å vigsle en kirke indikerer at ordet har hatt en religiøs betydning også etter norrøne tider. Men det har lenge vært brukt for ikke-religiøse seremonier som borgerlige vielser. En vigsler er altså den personen som kommunestyret bestemmer kan foreta vielsen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.