Departementet legger til grunn – klart språk

Språkspalta. I dag skal de kommunale skribenter få fred. Men jeg holder meg innenfor det kommunale. Jeg ser på forslaget til lov for kommuner og fylkeskommuner.
Regjeringens forslag til kommunelov er tema i ukens språkspalte fra Agnar Kaarbø. Foto: Terje Lien

Det er en begivenhet når Kongen i statsråd godkjenner noe slikt. Noen av oss husker forrige gang det skjedde, på begynnelsen av 90-tallet. Loven er viktig, ikke minst fordi den skal brukes daglig av medarbeidere i lokalforvaltningen. Det stiller krav til et så klart lovspråk som mulig. Utvalget som utredet ny lov, var da også opptatt av at loven skulle skrives klarere.

Loven er nok blitt klarere, men utvetydig blir en lov sjelden. Det er alltid rom for tolkninger, og mat for jurister. Det er også et trekk ved denne lovteksten at lange setninger blir fylt med mye informasjon. Et eksempel er formuleringen om behandling av hastesaker: «Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5–6 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.»

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.