Uforståelig parkeringsspråk - dropp avskrift fra Lovdata

Språkspalta. Språket i lov og forskrifter er ofte vanskelig selv om budskapet er viktig. Men hva gjør vi når budskapet skal på et offentlig skilt, Narvik kommune?
Hensikten med skiltet er selvsagt å veilede mennesker som vil parkere bilen. Da er ikke avskrift fra Lovdata en gangbar metode, skriver språkekspert Agnar Kaarbø. Arkivfoto: Terje Lien

En bilist i malmbyen innerst i Ofotfjorden skulle parkere bilen, men ble grunnleggende usikker på hva som var lovlig parkering da han leste parkeringsskiltet. Der var den innledende teksten: «Vilkårsparkering - utenfor offentlig ferdselsåre. jf. parkeringsforskriften av 18.03.16 nr 260.»  

Deretter redegjøres det for førers plikter om å parkere i tråd med oppmerking (§24, 1.ledd), og at betaling må skje umiddelbart (§ 31, 2.ledd), og at billetten må plasseres synlig (også §31, 2.ledd). Dette gjelder også ved gratisparkering (§ 24, 3.ledd).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.