Skuffet over regjeringen

Statsbudsjett. KS er skuffet over at kommunene som forberedte seg på å bosette enslige flyktningbarn ikke får kompensasjon i revidert budsjett. 
KS-leder Gunn Marit Helgesen vil kjempe for at Stortinget kompenserer kommunenes utgifter til enslig, mindreårige flyktninger. Arkivfoto

– Jeg hadde både håpet og forventet at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skulle kompensere kommunene som gjorde en ekstra innsats for enslige, mindreårige asylsøkere, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Hun understreker at kommunene tok på seg denne oppgaven etter sterke anmodninger fra statlige myndigheter.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.