Bortfall av eiendomsskatt fullkompenseres ikke

Statsbudsjett. Kommunene taper årlig om lag 730 millioner kroner i inntekter ved bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.
Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, ønsket en kompensasjon som tok utgangspunkt i kommunenes reelle tap. Slik ble det ikke. Foto: Terje Lien

Fra 2019 er produksjonsutstyr og installasjoner fritatt for eiendomsskatt med en overgangsperiode på sju år. Etter anmodningsvedtak fra Stortinget foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å oppjustere kompensasjonsordningen for eiendomsskatt-bortfallet.

Fylkesmennene har innhentet rapporter fra kommunene om det samlede eiendomsskattegrunnlaget for 2018 og 2019 for de eiendommene som ble berørt av lovendringen. På bakgrunn av retakseringen anslås det at kommunenes samlede inntektsbortfall som følge av lovendringen vil være om lag 730 mill. kroner årlig.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.